Radiator Stop Leak (RSL)

Radiator ၏ ေရစိမ့္ထြတ္မႈကုိ ကာကြယ္တားစီး ဟန္႕တားေပးျခင္း Radiator ေရစိမ့္ထြတ္မႈကုိ အလွ်င္အျမန္ ကာကြယ္တားစီး ဟန္႕တားေပးပါသည္။ သဘာ၀ သစ္သီးသစ္ရႊက္မွ ဖုိက္ဘာထုတ္ထားသည့္အတြက္ ခဲသြားမႈမရွိပါ။ စိတ္ခ် လက္ခ် အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

သံးေခ်းတက္သည့္ေရ၊ မသန္႕ရွင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ ျဖည့္သြင္းအသုံးျပဳနည္း - ပုံမွန္လူစီးကားတြင္ တစ္ဘူး အသုံးျပဳပါ။ ၁ ပါကင္တြင္ ၂၄ ဘူးပါသည္။

Radiator Stop Leak (RSL)